Produkter

Halmstrøelse

Hvede er en hurtig voksenden afgrøde, og halmen er et reproducerbart materiale, der indgår som en naturlig del i naturens kredsløb.

Vi udnytter i samarbejde med vores kunder halmens gode egenskaber i en cirkulær økonomi, hvor halmen udnyttes flere gange, før restproduktet bringes ud på marken igen, som gødning for næste års produktion.

De varmebehandlede produkters høje absorptionsevne og store grad af sikkerhed giver god dyrevelfærd og bidrager efterfølgende via biogasproduktion til den grønne omstilling, der er så vigtig for, at samfundet kan nå de mål, der er opsat om reduktion af CO2 udledningen i verden.

Og så gør det ikke noget, at det også er det bedste alternativ, når økonomien skal vurderes.

På de underliggende sider, finder du mere information om vores produkter og deres anvendelse.

Vælg produktgruppe